مجوز یک ماهه عراق به گوجه‌های ایرانی!

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان اعلام کرده که عراق مجوزی جدید در جریان تجارت با ایران صادر کرده است.