جداول بودجه 1400 طبق رویه هر سال جمع‌بندی و ابلاغ شده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: جداول بودجه1400 طبق رویه هر سال جمع‌بندی و ابلاغ شده است و البته برای پیگیری انتقاد برخی از نمایندگان جلسه‌ای در این باره برگزار می‌شود.