عدم رغبت کشاورزان برای فروش گندم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در یک سال زراعی گذشته 14 میلیون تن گندم تولید شد و از مناسبترین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است.