تحولات جدید در بانک مرکزی/ کمیته اجرایی عملیات بازار باز تشکیل شد

رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابلاغ کرد.