گسترده ترین نظرسنجی مردمی برند محبوب مصرف کنندگان، به منظور انتخاب برندهای محبوب ایرانی سال 1400 از 15 اردیبهشت سال جاری آغاز گردیده و تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش نسیم اقتصاد، مهدی نجف  پور رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با معرفی برنامه های انجمن از برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی انتخاب برندهای محبوب مصرف کنندگان سال 1400 خبر داد و افزود: جشنواره ملی برندهای محبوب مصرف کنندگان در قالب گسترده ترین نظرسنجی مردمی برای انتخاب برندهای محبوب مردم در سال 1400، با همراهی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل رسمی حامی حقوق مصرف کننده در کشور برگزار می شود. قابل ذکر است این جشنواره در راستای اهتمام به اجرای مفاد فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور ساماندهی به مشارکتهای مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار می گردد.
نجف  پور با اشاره  به بند 1 ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین مفاد ماده 7 اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان   مصوب وزیر صنعت، افزود: این جشنواره بر آن است تا ضمن شناسایی برندهای محبوب مصرف کنندگان از طریق برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی در سطح کشور، زمینه ارتقای نقش و جایگاه مصرف کنندگان در انتخاب برندهای محبوب ایرانی را فراهم آورده و نیز به فرهنگ سازی خریدهای مبتنی بر برند با معرفی برندهای معتبر و خوشنام ایرانی در میان مصرف کنندگان کمک نماید.
در ادامه هادی اسدی دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به برگزاری موفق هفت دوره نظرسنجی برندهای محبوب مصرف کنندگان در سالهای گذشته گفت: هشتمین دوره این نظرسنجی گسترده مردمی برای انتخاب برندهای محبوب ایرانی در سال 1400 که با عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده است با تاکید بر استفاده از کالا و خدمات شرکتهای ایرانی با کیفیت؛ نظرسنجی برند محبوب را یک ابزار تصمیم گیری بسیار موثر در شناخت برندهای خوشنام و معتبر ایرانی دانست و افزود با تجمیع رای و نظر افراد مختلف جامعه، می تواند زمینه تصمیم گیری های خرید مناسب را برای مصرف کنندگان فراهم آورد.
اسدی ضمن اشاره به شروع نظرسنجی مردمی جشنواره برند محبوب  سال 1400 از کلیه مردم به عنوان داوران اصلی انتخاب برندهای محبوب درخواست نمود با شرکت در این نظرسنجی و رأی دادن به برندهای محبوب خود، نقش خود را در انتخاب محبوب ترین برندهای بازار ایران ایفا نموده و ضمن تقدیر از تلاش های شرکت های مذکور، زمینه خریدهای بهتر از برندهای محبوب را برای سایر هموطنان عزیز کشورمان نیز فراهم آورند.
دبیر اجرایی جشنواره در انتها با اشاره به تاریخ 15 تیرماه به عنوان زمان پایان این نظرسنجی اظهار داشت: مصرف کنندگان برای شرکت در این نظرسنجی می توانند از یکی از روش های رای دهی در وب سایت نظرسنجی، اپلیکیشن برند محبوب و ربات تلگرامی جشنواره اقدام نموده و برندهای محبوب خود را در گروههای مختلف کالا و خدمات مصرفی موردنظر انتخاب نمایند. لذا پس از پایان زمان نظرسنجی، بر اساس تجمیع آرای ثبت شده، برندهای محبوب ایرانی منتخب مردم در سال 1400 شناسایی و عموم مردم معرفی خواهند شد.
ایشان در انتها خاطرنشان کرد زمان برگزاری مراسم پایانی معرفی برندهای محبوب ایرانی سال 1400 نیمه اول مرداد ماه اعلام نمود.