مناظره های انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، علاوه بر اشکالات شکلی از نظر محتوایی هم نواقص و کمبودهای قابل ملاحظه ای دارد و به دلیل وجود همین کمبودهای شکلی و محتوایی موضوعات و مباحث مطرح شده در این مناظره ها به قول معروف نتوانسته به نقل محافل خانواده ها و محافل مختلف سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش نسیم اقتصاد، اشکال شکلی این مناظره ها ردیف کردن 7 نامزد انتخاباتی در کنار هم، شماره گذاری آنها و در میان گذاشتن 7 سوال مختلف و غیرمرتبط با هر یک از نامزدها درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که این شیوه کار امکان ارزیابی پاسخ نامزدها و راه حلهایی که آنها در صورت راه یافتن به پاستور ارائه می دهند و انجام مقایسه میان کیفیت راه حلهای ارائه شده از سوی هر یک از نامزدها را، از بینندگان مناظره ها یعنی رای دهندگان بالقوه انتخابات ریاست جمهوری سلب کرده است؛ در حالی که اگر در هر جلسه مناظره مجری برنامه سوالی واحد درباره مشکلات گوناگون کشور را با 7  نامزد ریاست جمهوری در میان می گذاشت و نظر تک تک آنها را برای حل هر یک از مشکلات جویا می شد، به حکم عقل و منطق نامزدهای ریاست جمهوری مجبور می شدند برای کسب اعتبار بیشتر در اذهان مردم قبل از حضور در جلسات مناظره تلویزیونی، مطالعه بیشتری با مراجعه به منابع مختلف یا بهره گیری از نظرات کارشناسان و مشاوران صاحب نظر انجام دهند و با دست پرتری در مناظره ها شرکت کنند، اما با کمال تاسف به نظر می رسد برنامه ریزان و طراحان مناظره، احتمالا با هدف جلوگیری از بروز تنش های کلامی میان نامزدها، آنگونه که در انتخاب دوره های گذشته ریاست جمهوری شاهد بودیم، مناظره ها را به جای بحث و جدل میان نامزدها، به گفت وگوهای دونفره بدون چالش میان نامزدها و مجری برنامه تبدیل کرده اند که کاهش تدریجی و قابل ملاحظه آمار بینندگان چنین مناظره هایی بر کسی پوشیده نیست، چون مجری برنامه تنها مجاز به شنیدن پاسخ هایی است که نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در یک کادربندی از پیش مشخص شده به او می دهند، ولاغیر.
 
 از نظر محتوایی هم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران پرسش هایی که در هر جلسه مناظره به شیوه تصادفی با 7 نامزد انتخابات در میان گذاشته شده، دربرگیرنده موضوعات و مشکلات ساختاری که سال هاست گریبان مملکت و مردم را گرفته و یکی از اساسی ترین این مشکلات ساختاری، بزرگ و پرهزینه و دست وپاگیر بودن ساختار تشکیلات دولت است، نبوده و شوربختانه تاکنون هیچ یک از نامزدهای انتخابات هم به طور خودجوش کمترین اشارهای به این معضل بزرگ و نفسگیر که مادر بسیاری از مشکلات اقتصادی و عامل اصلی کسر بودجه های سنگین دولت های مختلف بوده است، نکرده اند.
 
بزرگ و بسیار و پرهزینه بودن ساختار تشکیلات دولت و مفاسد مالی و اقتصادی بزرگی که جزو طبیعت ذاتی چنین تشکیلات بزرگی محسوب می شود و بدون کوچک سازی واقعی ساختار تشکیلات دولت هیچ امکان عملی برای ریشه کن کردن فساد در آن وجود نخواهد داشت؛ ضمن آنکه بزرگ و پرهزینه بودن ساختار تشکیلات دولت و وجود ایستگاه های متعدد و غیرضروری تصمیم گیری به یک سد راه واقعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و دیگر جنبه های توسعه ای کشور تبدیل شده که باز شوربختانه نه جایی در سوال های مطرح شده ازسوی مجری برنامه های مناظره داشته و نه خود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توجه و عنایتی به آن نشان داده اند که به این ترتیب آنها می خواهند در صورت رسیدن به منصب ریاست جمهوری با همین ساختار معیوب، بزرگ، پرهزینه و ناراضی تراش که تشکیلات دولت نام دارد و بیشتر منابع مالی کشور صرف هزینه های جاری و اداری آن می شود، به حل مشکلات مملکت بپردازند اما مردم بحق می گویند اگر چنین کاری شدنی بود، پیشینیان شما به آن دست می یازیدند و اجازه نمی دادند نفس کشور و جامعه زیر کوهی از مشکلات درهم تنیده اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به شماره بیفتد و ویروس کرونای سوءمدیریت ها و سوءتدبیرها، ریه های آن را از کار بیندازد.

اخبار مرتبط

نظرات شما