گزارش مرکز آمار نشان می دهد، نرخ تورم سالانه 13 استان از نرخ تورم کل کشور در سال گذشته کمتر و 14 استان هم بیشتر از نرخ تورم کل کشور است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سال گذشته، نشان می‌دهد نرخ تورم کل کشور در سال قبل به رقم 36.4 درصد رسیده است.
 
بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان بیانگر این است که در سال 1399 بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کرمانشاه با 40.1 درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان مرکزی با 33.3 درصد است. همچنین شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال 1399، 6.8 درصد است که نسبت به سال قبل 4.5 واحد درصد کاهش یافته است.

اخبار مرتبط

نظرات شما