آمار رسمی نشان دهنده جهش نرخ تورم از سال 1398 تا پایان سال گذشته است، هر چند که آمار ابتدای سال 1400 نیز بیانگر ادامه روند رو به رشد و رسیدن به مرز 50 درصدی بود.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، آنچه چندی پیش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در پایان سال گذشته منتشر کرد نشان داد که در اسفند ماه نرخ تورم سالانه 36.4 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه به 48.7 درصد رسیده است.
 
 
جزئیات تورم سال 1399
 

اما تازه ترین گزارشی که از جریان شاخص کل تورم سال 1399 اعلام کرده نشان از افزایش روند تورم نسبت به سال 1398 دارد.
 
طبق این آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال 1399 برای کل کشور 252.6، برای مناطق شهری 250.6 و برای روستایی 263.5 بوده است.
 
بر این اساس، نرخ تورم کل در سال 1399 برای کل کشور به 36.4 درصد رسیده که 1.6 نسبت به سال 1398 افزایش داشته است.
 
همچنین تورم کل در مناطق شهری 36.2 و برای روستایی 37.7 درصد گزارش شده که نسبت به سال 1398، 1.8 درصد در مناطق شهری و 0.4 درصد در مناطق روستایی افزایش دارد.
 
اما بررسی این آمار نشان می دهد که نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال 1399 برای کل کشور 39 درصد، مناطق شهری 38.7 درصد و مناطق روستایی 39.9 درصد بوده است.
 
نرخ تورم «خوراکی­ ها، آشامیدنی­ ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 3.6، 4.0 و 2.3 واحد درصد کاهش دارد.
 
بر اساس این گزارش، نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال 1399 برای کل کشور 35.2 درصد، مناطق شهری 35.1 درصد و  مناطق روستایی 35.8 درصد بوده و نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 3.8، 4.0 و 2.3 واحد درصد افزایش یافته است.
 
 
ادامه روند افزایشی در سال جاری

 
افزایش نرخ تورم در سال گذشته در حالی ادامه داشته که به امسال نیز رسیده است؛ به طوری که در پایان فروردین ماه 1400 جهش تورم ثبت شد و گزارش مرکز آمار نشان داد که 
کالا و خدمات در مقایسه با اسفندماه 2.7 درصد (تورم ماهانه)، در مقایسه با فروردین پارسال (تورم نقطه به نقطه) 49.5 درصد افزایش داشته و تورم سالانه نیز با روند افزایشی به  38.9 درصد رسیده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما