موجودی کالای اساسی در گمرک و بنادر به 5.2 میلیون تن رسیده و این در حالی است که بیش از 70 درصد از کالاهای دپو شده در بندر امام خمینی (ره) قرار دارد؛ موضوعی که اخیرا در گزارشی به رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش نسیم اقتصاد، گزارش دریافتی از گمرک ایران در رابطه با آخرین آمار موجودی و دپوی کالا در گمرک و بنادر نشان می دهد که تا هشتم اردیبهشت سال جاری، موجودی کالاهای غیرکانتینری به بیش از 7.4 میلیون تن رسیده است که از این رقم بالغ بر 4.3 میلیون تن را کالاهای اساسی تشکیل می دهد. در کنار موجودی کالاهای غیرکانتینری 87.1 هزار تن کالاهای کانتینری قرار دارد که 90 درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می دهد.
 
28 شناور حاوی یک میلیون تن کالای اساسی به بندر رسید
 
اما در کنار 4.3 میلیون تن کالای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر حدود یک میلیون تن کالای اساسی نیز در 28 شناوری است که به تازگی به بندر رسیده اند؛ به طوری که 12 شناور با بیش از 333.6 هزار تن کالای اساسی کنار اسکله در حال تخلیه و 16 شناور با 581.2 هزار تن کالای اساسی در لنگرگاه منتظر هستند.
 
براین اساس مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی و آنچه در شناورها موجود است به بیش از 5.2 میلیون تن می رسد.
 
گزارش دپوی کالا در بندر امام(ره) به رئیس‌جمهور
 
این در حالی است که بررسی وضعیت 13 بندر نشان می دهد از 4.3 میلیون تن کالای اساسی دپو شده که بالاترین میزان به مانند گذشته در بندر امام خمینی (ره) قرار دارد که در حال حاضر به بیش از 3.1 میلیون تن می رسد.
 
از سویی از حدود یک میلیون تن کالای اساسی موجود در شناورها بیش از 700 هزار تن در بندر امام خمینی(ره) است که مجموع موجودی این بندر را به حدود 3.8 میلیون تن می رسد، بنابر این از 5.2 میلیون تن کالا موجود در بنادر بیش از 70 درصد در بندر امام(ره) دپو شده است.
 
دپوی حجم بالای کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) موجب شد اخیرا طی جلساتی که بین معاونت اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه، موانع و مشکلات مربوط به اظهار، ترخیص و انتقال کالاهای اساسی به ویژه در بندر امام خمینی (ره) طی گزارشی به رئیس جمهور اعلام و همراه با آن پیشنهادات مربوط به رفع این موانع نیز ارائه شد.
 
وضعیت دپوی کالا در سایر بنادر
 
اما در مورد موجودی 4.3 میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر بعد از بندر امام خمینی(ره) بیشترین میزان در بندر شهید رجایی با 389 هزار تن و بندر امیرآباد با 352.1 هزار تن قرار دارد.
 
در سایر بنادر 101.1 هزار تن، انزلی 616 تن شهید باهنر، 35.1 هزار تن چابهار، 780 تن خرمشهر، 70 تن بندر لنگه، 208.4 هزار تن بندر نوشهر، 90.9 هزار تن فریدون کنار و 6000 در بندر آستارا قرار دارد.
 
چقدر از کدام کالاهای اساسی در بنادر است؟
 
بررسی موجودی 4.2 میلیون تنی اقلام اساسی وارداتی تا هشتم اردیبهشت ماه از این حکایت دارد که بالاترین میزان کالای دپو شده به ذرت با بیش از 1.7 میلیون تن اختصاص دارد.
 
در سایر اقلام نیز جو 748.9 هزار تن، سویا 681.2 هزار تن، گندم 246.5 هزار تن، شکر 210.2 هزار تن، برنج 35.5 هزار تن، روغن خام 414.6 هزار تن، دانه های روغنی 293.6 هزار تن است.

اخبار مرتبط

نظرات شما