یک مقام مسئول تعاونی با بیان اینکه مصرف هر کالای خارجی موجب بیکاری یک کارگر ایرانی می شود بر لزوم جلوگیری از واردات بی رویه کالا و تکیه بر توان و تولید داخلی کشور تاکید کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد، اسماعیل آذری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت موضوع اشتغال در کشور و حفظ اشتغال نیروهای کار اظهار کرد: در حال حاضر واردات بی‌رویه کالاهای خارجی موجب تضعیف تولیدات داخلی و از بین رفتن اشتغال نیروهای کار می شود و مصرف هر کالای خارجی بیکاری یک کارگر ایرانی را به دنبال دارد در صورتی که اگر به تولیدات داخلی خودمان تکیه کنیم می توانیم جلوی آسیب پذیری اقتصاد را بگیریم.
 
وی نقش موثر بخش تعاون در شبکه توزیع را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعاونی ها راهکار موثری برای حل مشکلات توزیع در شبکه اقتصادی به شمار می روند و باید از ظرفیت این بخش در نظام عرضه و توزیع به طور شایسته استفاده کرد.
 
آذری افزود: تعاونی ها در دوران جنگ تحمیلی در تأمین نیاز ضروری مردم نقش آفرینی موثری داشتند و با توجه به شرایط حاضر لازم است با بهره گیری از تجربه سالهای گذشته از تخصص شبکه توزیع تعاونی های مصرف در این خصوص استفاده کنیم.
 
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در عین حال با تاکید بر ظرفیت بالای صنایع دستی و گردشگری در ایجاد فرصتهای شغلی گفت: اتحادیه ها و تعاونی های صنایع دستی باید در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود و عرضه متناسب با نیاز بازار مصرف گام بردارند.
 
به گفته وی، با توجه به نوآوری و رقابتی بودن حوزه صنایع دستی می توان برای جوانان اشتغالزایی و درآمدزایی کرد و از ظرفیت صنایع دستی و گردشگری در جهت کاهش بیکاری بهره برد.