بررسی جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت حاکی از افزایش 40 تا 113 درصدی برنج، گوشت و شکر در اسفندماه سال 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در اسفند ماه 1399 مربوط به برنج پاکستانی باسماتی بوده که قیمت آن با 113.6 درصد افزایش از 11 هزار و 500 تومان در اسفند سال 1398  به 24 هزار و 600 تومان در ماه مشابه سال قبل رسیده است. قیمت برنج تایلندی نیز در این مدت با 111.1 درصد افزایش قیمت، از 7400 به 15 هزار و 700 تومان رسیده است.
 
البته قیمت برنج‌های داخلی طارم اعلا و داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت به ترتیب 46.2 و 43.5 درصد افزایش داشته و در اسفند 1399  به حدود 34 هزار و 300  تومان، 33 هزار و 400 تومان رسیده است.
 
قیمت گوشت مرغ هم با 87 درصد افزایش از 12 هزار و 700 تومان در اسفند سال 1398 به حدود 23 هزار و 800 تومان در اسفند سال 1399 رسیده است.
 
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن 20 هزار و 400 تومان شد، اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از 40 هزار تومان هم رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کند، دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود مسئول ساماندهی تولید گوشت مرغ شد و در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را 4500 تومان افزایش داد. بر این اساس  حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ‌کیلویی 24 هزارو 900 تومان تعیین شده است.
 
قیمت شکر سفید و شکر 900 گرمی نیز در اسفند سال 1399 به ترتیب 72.1 و 74.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال 1398 افزایش یافته است؛  به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید و هر بسته 900 گرمی شکر در اسفند 1399 به حدود 10 هزار و 500 تومان رسیده است.
 
در این میان کمترین افزایش قیمت مربوط به گوشت گوساله و گوسفندی است که قیمت هر کیلو از این دو محصول با 45.2 و 40 درصدافزایش قیمت در اسفند 1399  به حدود 108 هرار تومان و 124 هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال 1398 حدود 74 هزار تومان و 89 هزار تومان بوده است.  
 
بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می‌دهد به جز برنج تایلندی با کاهش 1.8 درصدی،   قیمت همه اقلام یاد شده در اسفند 1399  نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌ها طی یک ماه هم بین 1.1 درصد (برنج پاکستانی) تا 13.8 درصد (شکر بسته بندی) بوده است.