معاون مسکن و ساختمان از پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن به 223 هزار خانواری که واجد شرایط بودند توسط سیستم بانکی خبر داد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان، در خصوص پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن به خانوارهای کم‌درآمد در یک سال گذشته که منابع درآمدی آنها بر اثر شیوع ویروس کرونا صدمه دید، گفت: برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن در دو مرحله بیش از 2 میلیون خانوار ثبت نام کردند که 920 هزار نفر از آنها حائزشرایط شناخته شدند. از 920 هزار نفر دعوت شد که مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند تا صحت سنجی انجام شود. از این تعداد 332 هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردند که عیناً به نظام بانکی معرفی شدند.
 
محمودزاده تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اخذشده از بانک، تاکنون به 223 هزار خانوار وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص امکان تمدید وام ودیعه اجاره مسکن اعلام کرد: فعلاً موضوع تمدید وجود ندارد. پیشنهاد را داده ایم چنانچه ستاد ملی کرونا موافقت کند امکان تمدید میسر خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظرات شما