مرکز آمار ایران از افزایش 38 درصدی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، مقدار عرضه گوشت در آبان 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398 برای گوسفند و بره 32 درصد، برای بز و بزغاله 36 درصد، برای گاو و گوساله 44 درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش 83 درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر 31 درصد کاهش داشته است.
 
بر اساس نتایج آمارگیری آبان امسال، گوشت گاو و گوساله با 20.4 هزار تن، 54.5 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است.
 
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان 1399 در مجموع 37،5 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
 
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 20.4 هزار تن، 54.5 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 13.3 هزار تن، بز و بزغاله با 3 هزار تن و سایر انواع دام با 801 تن، به‌ترتیب 35.5 درصد، 8 درصد و 2 درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.