مرکز آمار اعلام کرد: بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در ماه آبان مربوط به استان ایلام با 8.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.2 درصد افزایش است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در آبان 1399 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در آبان ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 275.0 رسید که نسبت به ماه قبل 5.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 8.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.2 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 46.4 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (54.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (42.9 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 29.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (34.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (25.4 درصد) است.
 
خانوارهای شهری
 

در آبان ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 272.6 رسید که نسبت به ماه قبل 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با 7.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.1 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 45.7 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه (53.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مازندران (42.1 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 29.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (33.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های آذربایجان غربی و خراسان رضوی (25.4 درصد) است.
 
خانوارهای روستایی
 
در آبان ماه 1399 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 288.6 رسید که نسبت به ماه قبل 7.6 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با 13.7 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با 4.2 درصد افزایش می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 50.3 درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (60.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (41.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1399 برای خانوارهای روستایی به عدد 28.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (34.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (23.9 درصد) است.

اخبار مرتبط

نظرات شما