دولت طی 24 مرحله حراج اوراق بدهی از خرداد تا آبان ماه امسال، 75 هزار و 200 میلیارد تومان منابع مالی را جذب کرده و در آبان‌ماه، فروش اوراق 4.5 برابر شده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی چند ماهی است که پایش به ادبیات تأمین مالی و مدیریت نرخ سود باز شده و شرایطی را فراهم کرده تا دولت بتواند از محل آن، تأمین مالی لازم را صورت دهد.
 
نگاهی به آمار منتشر شده از سوی دولت درباره حجم معاملات در عملیات بازار باز نشان می‌دهد که دولت از ابتدای خرداد تا 20 آبان ماه امسال توانسته فضای مناسبی را برای تأمین مالی از طریق فروش اوراق تجربه کند که بر این اساس، در مجموع طی 24 مرحله حراج اوراق دولتی در عملیات بازار باز، 75 هزار و 200 میلیارد تومان منابع مالی برای دولت تأمین شده است.
 
نکته حائز اهمیت آن است که فروش اوراق در آبان ماه که اتفاقاً بیشترین فراز و نشیب‌های بورسی هم تجربه شده و به نوعی تأمین مالی را با وقفه همراه کرده است، نسبت به مهرماه رشد 4.5 برابری داشته است.
 
بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت در خردادماه 10 هزار و 900 میلیارد تومان، تیرماه 31 هزار و 400 میلیارد تومان، در مردادماه 14 هزار و 750 میلیارد تومان، در شهریورماه 10 هزار و 340 میلیارد تومان، در مهرماه 1 هزار و 390 میلیارد تومان و در آبان ماه 6 هزار و 420 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق دولتی، منابع مالی جذب کرده است.
 
بر این اساس، دولت در مهرماه کمترین میزان تأمین مالی ماهانه از محل فروش اوراق بدهی را در مهرماه با فروش 1 هزار و 390 میلیارد تومان و بیشترین تأمین مالی ماهانه را در تیرماه با فروش 31 هزار و 400 میلیارد تومان اوراق بدهی انجام داده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما