وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت مهم و استراتژیک خوزستان در کشور، بیان کرد: از مجموع 51 میلیارد مترمکعب حجم مخازن سدهای بزرگ ساخته شده، 22 میلیارد مترمکعب آن در خوزستان است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا؛ رضا اردکانیان گفت: از سرجمع 2 میلیون و 350 هزار هکتار از زمین های آبیاری مدرن کشور، 450 هزار هکتار آن معادل 20 درصد در خوزستان وجود دارد.

اردکانیان با اشاره به تولید 12 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌ های برق ‌آبی کشور، ادامه داد:60 درصد از این میزان معادل هفت هزار و 70 مگاوات زیر مدیریت سازمان آب و برق خوزستان است.

وزیر نیرو یادآور شد: همچنین این سازمان حدود 37 درصد از مجموع 24 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش آب در کشور را به خود اختصاص داده است و در کل حدود 40 درصد دارایی ‌های فیزیکی صنعت آب و برق کشور در این استان قرار دارد که همه این موارد اهمیت ویژه خوزستان در زمینه های مختلف را نشان می دهد.

اخبار مرتبط

نظرات شما