بر اساس لایحه بودجه سال 1398، میزان بودجه کل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن 26 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، طبق لایحه بودجه سال 1398، میزان بودجه کل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، 8743 میلیارد تومان و بودجه وزارت نیرو به تنهایی، 426 میلیارد و 898 میلیون تومان تبیین شده است. این در شرایطی است که در سال گذشته میزان بودجه کل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، 6478 میلیارد تومان و بودجه وزارت نیرو به تنهایی 399 میلیارد و 377  میلیون تومان تبیین شده بود.

هم‌چنین بر اساس لایحه بودجه سال 1398، بودجه پژوهشگاه نیرو، 92 میلیارد و 713 میلیون تومان، بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 967 میلیارد و 502 میلیون تومان، بودجه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، 176 میلیارد 530 میلیون تومان، بودجه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، 264 میلیارد و 391 میلیون تومان و بودجه شرکت توانیر، 23 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اخبار مرتبط

نظرات شما