فروردین ماه امسال تولید انواع سواری در کارمانیا نزولی بوده و از 160 دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به 109 دستگاه رسید. تولید این محصولات در کرمان موتور نیز کاهش یافته و از 3121 دستگاه در فروردین ماه 1396 به 2853 دستگاه کاهش یافت.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا: فروردین ماه امسال تولید خودروهای سواری در بیشتر خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.

در این مدت تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا صعودی بوده و از 23 هزار و 877 دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به 35 هزار و 381 دستگاه رسید.

تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ثابت مانده و به 33 هزار و 598 دستگاه رسید. فروردین ماه 1396 نیز همین تعداد خودروی سواری در شرکت تولید شده بود. تولید این محصولات در خودروسازان بم نیز افزایش یافته و از یک دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به هفت دستگاه رسید.

فروردین ماه امسال تولید انواع سواری در مدیران خودرو نیز صعودی بوده و از 3588 دستگاه در فروردین ماه 1396 به 3680 دستگاه افزایش یافت. تولید انواع سواری در گروه بهمن نیز با افزایش همراه بوده و از 263 دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به 561 دستگاه رسید.

تولید این محصولات در صنعت خودرو آذربایجان نیز صعودی بوده و از 20 دستگاه در فروردین ماه 1396 به 50 دستگاه افزایش یافت.

برخلاف این شرکتها اما تولید انواع سواری در دو شرکت کارمانیا و کرمان موتور با کاهش همراه بوده است.

فروردین ماه امسال تولید انواع سواری در کارمانیا نزولی بوده و از 160 دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به 109 دستگاه رسید. تولید این محصولات در کرمان موتور نیز کاهش یافته و از 3121 دستگاه در فروردین ماه 1396 به 2853 دستگاه کاهش یافت.

اخبار مرتبط

نظرات شما