ترخیص 350 خودرو دپو شده از گمرک

آمار از این حکایت دارد که در فروردین‌ امسال حدود 350 خودرو وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است.