جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون بودجه مجلس:

130نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند/ بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی هم شفاف نیستند

یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، گفت که فعالیت مالی 130 نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی شفاف نیست.