يکشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

جزئیات نرخ رسمی 47 ارز/کاهش نرخ رسمی یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 3 ارز افزایش و 32 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 12 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 27 ارز افزایش و 7 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 13 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 19 ارز افزایش و 16 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 12 ارز دیگر نیز ثابت بود.

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 24 ارز افزایش و 11 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 12 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 17 ارز افزایش و 22 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 8 ارز دیگر نیز ثابت بود.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 17 ارز افزایش و 20 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 10 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو و پوند کاهشی شد

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 19 ارز افزایش و 19 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 9 ارز دیگر نیز ثابت بود.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز دوشنبه 10 شهریورماه، اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ 30 ارز افزایش و 4 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 13 ارز دیگر نیز ثابت بود.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز(سه‌شنبه 4 شهریور) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ 18 ارز کاهش و 19 واحد پولی افزایش یافت. نرخ 10 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 17 ارز کاهش و 17 واحد پولی افزایش یافت. نرخ 13 ارز دیگر نیز ثابت بود.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ یورو و پوند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز(یکم شهریورماه) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ 25 ارز کاهش و 10 واحد پولی افزایش یافت.

قیمت یورو و پوند کاهش یافت/نرخ 10 ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 33 ارز کاهش و 4 واحد پولی افزایش یافت. نرخ 10 ارز دیگر نیز ثابت بود.

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 24 ارز افزایش و 11 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 12 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 19 ارز افزایش و 19 واحد پولی کاهش یافت. نرخ 9 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو کاهش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 18 ارز افزایش و 18 واحد پولی کاهش یافت. نرخ دلار و 10 ارز دیگر نیز ثابت بود.

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 20 ارز افزایش و 16 واحد پولی کاهش یافت. نرخ دلار و 10 ارز دیگر نیز ثابت بود.

کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 10 ارز افزایش، 29 واحد پولی کاهش و 8 ارز دیگر نیز ثابت بود.

فروش 4.2 میلیارد یورو ارز صادراتی در نیما/ تراز به نفع عرضه مثبت است

عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1399 تا پایان تیرماه 4میلیارد و 240میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در این سامانه به فروش رسیده و تراز عرضه در این سامانه مثبت بوده است.

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 17 ارز نسبت به روز قبل افزایش، 22 واحد پولی کاهش و دلار و 7 ارز دیگر نیز ثابت بود.

نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/دلار ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 17 ارز افزایش، 18 واحد پولی کاهش و دلار و 11 ارز دیگر نیز ثابت اعلام شد.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • تعداد مطالب: 413