سیاست غلط دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده‌های دامی شد/ اصرار به تخصیص ارز 4200 تومانی اشتباه است

رئیس انجمن صنایع خوراک دام وطیور از اصرار دولت بر تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده ها انتقاد کرد و گفت: سیاست غلط دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده های دامی شده است.