دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

سبدگردان بازار سرمایه تشریح کرد:

نقد شوندگی مزیت کلیدی کاهش زمان توقف نمادها

نسیم اقتصاد- سبدگردان بازار سرمایه تغییرات قانونی جدید و کوتاه شدن زمان معاملات را انقلاب بزرگی در بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: با اجرایی شدن این رویه قانونی جدید یک ریسک مهم بازار به طور جدی کمرنگ می شود و سرمایه گذار می تواند با تحلیل و دقت بیشتر بدون نگرانی از توقف نماد ، اقدام به سرمایه گذار کند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه تشریح کرد:

صندوق های سرمایه گذاری در مسیر توسعه

نسیم اقتصاد- شمس با تاکید بر اینکه رقم قابل توجهی از صندوق های سرمایه گذاری بزرگ با درآمد ثابت متعلق به بانک ها هستند، اظهار داشت: با تدبیرهای سازمان بورس بخشی از این منابع وارد بازار شد. یکی از این تصمیم های مثبت سازمان بورس الزام صندوق ها برای خرید سهام با 5 درصد دارایی صندوق است که باعث شد رقم خوبی از محل این صندوق ها وارد بازار شوند.