عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد

شرکت ملى پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى محکوم شد / توبیخ مدیران پالایش و پخش با کسر از حقوق

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در احکام بودجه سال های گذشته پیش بینی شده بود تا 20درصد از محل فروش گازوئیل برای توسعه حمل و نقل و زیرساخت ها در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد اما تاکنون این مبلغ از سوى شرکت ملى پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى واریز نشده است.