صندوق بین المللی پول اعلام کرد:

ایران در کاهش کسری بودجه، موفق تر از عربستان

نسیم اقتصاد- صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد کسری بودجه تولیدکنندگان نفت خاورمیانه در طی 5 سال آینده به 320 میلیارد دلار برسد.