مصباحی مقدم در ارزیابی بخشنامه نرخ سود؛

نرخ سود سپرده های بانکی علی الحساب است

نسیم اقتصاد- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را مثبت ارزیابی کرد و گفت:نرخ سود سپرده های بانکی علی الحساب است و واریز سود به حساب سپرده گذاران در پایان سال انجام می شود.