مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس :

مجوز همه کارگزارهای بورس باید تغییر کند

نسیم اقتصاد- مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد : تا 31 اردیبهشت ماه 97 باید همه کارگزارها بر اساس مصوبه سازمان بورس مجوز جدید معاملات اوراق و کالایی را دریافت کنند.