اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت به کارکنان نداجا

نسیم اقتصاد- بانک قرض الحسنه رسالت به کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تسهیلات قرض الحسنه ای اعطا می کند.