پس‌لرزه ریزش قیمت ارز در بازار خودرو /پراید صفرکیلومتر 95 میلیون تومان شد

پس لرزه‌های ریزش نرخ ارز در بازار خودرو به خوبی احساس می شود به طوری که در شهرهای مختلف قیمت انواع پراید صفرکیلومتر کاهش یافته است