گشایش پرونده‌های جدید همکاری‌ اقتصادی میان ایران و تاجیکستان

در تلاش برای گشایش پرونده‌های جدید همکاری‌های اقتصادی میان ایران و تاجیکستان هستیم.