سرمایه گذاری در صنایع مکمل اقتصادی نیست

نسیم اقتصاد- سومین کنفرانس و نمایشگاه مستربچ و کامپاندهای پلیمری از لحظاتی پیش با اعلام برنامه ها توسط مؤید، دبیر این کنفرانس آغاز به کار کرد.