دوشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

شاخص بورس 8 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 8 واحد رشد کرد.

تالار شیشه ای قرمزپوش ماند

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با کاهش 152.17 واحدی به پله 98 هزار و 148 واحدی رسید.

شاخص بورس 128 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 128 واحد افت کرد.

شاخص بورس 81 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 81 واحد رشد کرد.

شاخص بورس در ارتفاع 98 هزار واحدی ایستاد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با صعود 244.57 واحدی به پله 98 هزار و 347 واحدی رسید.

شاخص بورس 178 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 178واحد رشد کرد.

شاخص بورس 142 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 142 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 517 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 517 واحد افت کرد.

شاخص بورس 389 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 389 واحد رشد کرد.

شاخص بورس 105 واحد افت کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 105 واحد افت کرد.

شاخص بورس 225 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 225 واحد رشد کرد و به ارتفاع 98 هزار واحد بازگشت.

شاخص بورس 89 واحد رشد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 89 واحد رشد کرد.

شاخص بورس به ارتفاع 97 هزار واحد عقبگرد کرد

نسیم اقتصاد- شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه 414 واحد افت کرد.