مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان:

وضعیت برق استان خوزستان کاملا عادی است

نسیم اقتصاد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: وضعیت برق استان خوزستان کاملا عادی است و هیچ قطعی نداریم.