ایده قابل تامل رییس کمیسیون اقتصادی مجلس/انتقال وظایف بانک مرکزی به وزارت ارتباطات!!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ارز دیجیتال می تواند روی پلت فرم پیمان های پولی چند جانبه سوار شده و عملیات اجرایی کشور را ساده کند