يکشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

رشد 2.83 برابری خدمات ارز بازرگانی بانک ملی

نسیم اقتصاد- خدمات ارز بازرگانی ارائه شده توسط بانک ملی در هشت ماه ابتدای سال جاری 2.83 برابر رشد کرد.

رشد 155 درصدی خدمات ارز بازرگانی بانک ملی

نسیم اقتصاد- خدمات ارز بازرگانی ارائه شده توسط بانک ملی ایران در شش ماه ابتدای سال جاری 155 درصد رشد کرد.