افزایش 32 درصدی تولید برق در نیروگاه طرشت

مدیرعامل نیروگاه طرشت گفت: تعهد تولید انرژی این نیروگاه برای امسال 156 هزار مگاوات بوده که ضمن تحقق آن، با افزایش 32 درصدی نیز همراه بوده است.