سخنگوی شرکت نفت:

تشکیل صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌های سیستان/ این صف ها به خاطر نوسانات نرخ ارز است

نسیم اقتصاد- این صف‌ها به دلیل نوسانات نرخ دلار و نگرانی مردم بابت ارز بوده و ارتباطی به کمبود سوخت ندارد.