اعلام آخرین وضعیت ابزار مالی اروپا از زبان نهاوندیان

ابزار مالی INSTEX را که اروپایی‌ها معرفی کرده‌اند در حال پیشروی است و گام‌هایی هم برداشته شده است.