وزیر ارتباطات:

اینترنت اشیا متحول می‌شود

نسیم اقتصاد- وزیر ارتباطات در بازدید از نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ایران گفت:‌ اطلاعات شگرفی در حوزه اینترنت اشیا در حال شکل گیری است.