نمادهای بسته از 70 شرکت به 15 شرکت رسید

نسیم اقتصاد- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال گذشته بازده بازار سرمایه رشد خوبی داشت و حجم معاملات از 195 هزار میلیارد به 290 هزار میلیارد تومان رسید.