دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

در بازار پایه شرکت فرابورس ایران

نماد بانک شهر بازگشایی شد

نماد بانک شهربازگشایی شداخبار پولی مالی- در حال حاضر امکان خرید و فروش سهام بانک شهر برای متقاضیان و سهامداران فراهم شده است.

7 نماد آتی سبد سهام در سامانه پس از معاملات درج شد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از درج هفت نماد آتی سبد سهام در سامانه پس از معاملات خبر داد.