اختصاصی نسیم‌اقتصاد:

تاثیر رشد ناگهانی دلار بر واردات و صادرات

نسیم ‌اقتصاد- روز گذشته صرافی ها به دلیل شرایط خاص بازار فروش از فروش دلار سرباز زده و با متوقف کردن فروش خود درانتظار ثبات بازار ارز بودند.