توسط برق منطقه‌ای یزد صورت پذیرفت:

کسب جایگاه برتر کشوری در شاخص‌های عملکرد مهندسی حوادث

نسیم اقتصاد- رئیس گروه نظارت بر رولیاژ شرکت برق منطقه‌ای یزد از کسب جایگاه برتر توسط این شرکت در شاخص‌های عملکرد مهندسی حوادث و عملکرد صحیح سیستم حفاظتی خبر داد.