شریعتمداری: 8.8 میلیون تومان در ماه حقوق وزارت می‌گیرم/ حقوق مدیران ارشد باید اعلام شود

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق دریافتی من به عنوان وزیر 8.8 میلیون تومان است، گفت: طبق قانون باید همه مدیران ارشد حقوق خود را اعلام کنند.