افتتاح سامانه سپرده غیرحضوری در بانک قرض الحسنه رسالت

نسیم اقتصاد- مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از آغاز فعالیت سامانه سپرده غیرحضوری دراین بانک خبرداد.