نشست هم اندیشی مدیران شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد

نسیم اقتصاد- مدیران شرکت ملی حفاری با بررسی چالش‌های پیش‌روی این شرکت بر لزوم همکاری و همراهی برای دستیابی به اهداف تعیین شده، تاکید کردند.