تا پایان دی ماه؛

ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از9.6میلیارد دلار گذشت

نسیم اقتصاد- مجتمع های پتروشیمی کشور تا پایان دی ماه امسال بیش از 18 میلیون و 588 هزارتن محصول به ارزش 9 میلیارد و 690 میلیون دلار صادر کردند.