شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

عضو اتاق بازرگانی ایران:

اقتصاد دستوری مدت هاست نخ نما شده است

نسیم اقتصاد- عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی گفت: اقتصاد با دستور جواب نمی دهد و اینکه سود را کاهش دهیم راه حل مناسبی برای رونق در اقتصاد کشور نخواهد بود.

رییس کمیسیون حمل‌ونقل لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

آغاز فصل جدید روابط اقتصادی میان ایران و کره جنوبی

نسیم اقتصاد- عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است : یکی از مهم ترین عواملی که به استحکام روابط کشورها کمک می کند سرمایه گذاری های متقابل و درقالب ارائه وام است که به نوعی کشورها را به سمت منافع مشترک سوق می دهد.