از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت:

اصلاح دستور العمل و اعلام مهلت درخواست تاسیس مؤسسه رتبه ‌بندی

نسیم اقتصاد- هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح بند هایی از دستور العمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه ‌بندی اعتباری، مهلت جدیدی برای متقاضیان تاسیس این مؤسسات تعیین کرد.