پنجشنبه، ۲۹ تير ۱۳۹۶
کانال تلگرام نسیم اقتصاد

بانک مرکزی:

نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش خرده فروشی 11 گروه موادخوراکی را برای هفته منتهی به 23 تیر ماه 1396 اعلام کرد که بر این اساس نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش و تنها قیمت یک گروه دیگر کاهش داشته است.

قیمت 5 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت خُرده فروشی 5 گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به 16 تیرماه افزایش، 3 گروه کاهش و 3 گروه نیز ثابت ماند.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد خوراکی:

قیمت 5 گروه خوراکی کاهش یافت

نسیم اقتصاد- خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 9 تیرماه حاکی از کاهش قیمت 5 گروه و افزایش 4 گروه کالایی است و نرخ 2 گروه دیگر نیز ثابت بوده‌ است.

بر طبق اعلام بانک مرکزی:

قیمت 6 گروه موادخوراکی در هفته پایانی خرداد کاهش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی 11 گروه مواد خوراکی در هفته پایانی خردادماه سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس قیمت 2 گروه افزایش، 6 گروه دیگر کاهش و 3 گروه ثابت ماند.

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد غذایی:

نرخ 6 گروه مواد خوراکی ثابت ماند

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به 19 خردادماه اعلام کرد که براساس آن نرخ 6 گروه نسبت به هفته قبل از آن ثابت ماند همچنین نرخ 3 گروه افزایش و قیمت 2 گروه دیگر نیز کاهش یافت.

نرخ 11 گروه مواد خوراکی در یک سال اخیر افزایش یافت

نسیم اقتصاد- براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ 11 گروه مواد خوراکی طی یک سال اخیر افزایش یافته است.

روایت بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد خوراکی:

قیمت 5 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- براساس گزارش خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 5 خرداد، قیمت 5 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت 2 گروه دیگر کاهش یافت؛ همچنین قیمت 4 گروه نیز نسبت به هفته قبل از آن ثابت مانده است.

در هفته سوم اردیبهشت؛

قیمت هشت گروه مواد خوراکی رشد کرد

نسیم اقتصاد- آمار بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی 11 گروه کالای خوراکی در تهران در هفته سوم اردیبهشت از رشد قیمت هشت گروه و افت قیمت برنج و سبزی های تازه حکایت دارد ضمن آنکه قیمت روغن نباتی نیز ثابت مانده است.

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد خوراکی:

قیمت 8 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 22 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که براساس آن نرخ 8 گروه افزایش و نرخ 2 گروه کاهش یافت همچنین نرخ یک گروه نیز نسبت به هفته قبل از آن ثابت ماند.

قیمت 8 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت 8 قلم از اقلام خوراکی در هفته منتهی به 15 اردیبهشت ماه افزایش قیمت داشت، همچنین قیمت مرغ نیز طی این مدت ارزان شد.

از سوی بانک مرکزی اعلام شد:

نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش یافت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش خرده فروشی مواد خوراکی برای هفته منتهی به 96.2.8 را اعلام کرد که بر این اساس نرخ 6 گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت 4 گروه دیگر نیز کاهش داشته است، همچنین قیمت یک گروه مواد خوراکی نسبت به هفته گذشته ثابت اعلام شد.

گزارش بانک مرکزی از گرانی و ارزانی مواد خوراکی:

نرخ دوگروه مواد خوراکی بالا رفت

نسیم اقتصاد- بانک مرکزی گزارش خرده فروشی 42 قلم کالا در قالب 11 گروه مواد خوراکی را منتشر کرد که براساس آن نرخ 2 گروه افزایش و قیمت 4 گروه کاهش یافت و قیمت 5 گروه مواد خوراکی ثابت اعلام شد.