قاچاق دام زنده یکی از دلایل کمبود گوشت قرمز در کشور است

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: یکی از دلایل کمبود گوشت قرمز در بازار، قاچاق دام زنده است و این موضوع بر عرضه گوشت قرمز تاثیر خواهد گذاشت.